de Abdijkerk

de Abdijkerk

(5.0/3)

Burgemeester Seinenstraat 42
9831 PX Aduard
Evenement Locatie


Van ongeveer 1192 tot 1600 stond in het huidige dorp Aduard één van de grootste Cisterciënzer abdijen van noordwest –Europa, de St. Bernardusabdij. In en om het klooster woonden ongeveer 100 koormonniken en meer dan 200 lekenbroeders.  Van alle gebouwen is alleen nog de toenmalige ziekenzaal over, gebouwd in 1297. De ziekenzaal (nu Abdijkerk) is het oudste medische gebouw van Nederland en is in verkleinde vorm nagebouwd in het Rijksmuseum te Amsterdam.  Rond 1900 was de bouwkundige toestand van de toenmalige kerk zo slecht dat in 1916 is begonnen met de restauratie die werd voltooid in 1928. Sinds 1595 doet de Abdijkerk dienst als kerk voor de Hervormde gemeente. De gefuseerde Protestantse Gemeente gebruikt deze kerk eens per twee weken.

Uitagenda van Aduard: de Abdijkerk, Burgemeester Seinenstraat 42, 9831 PX Aduard - Evenementen, hotels, restaurants, cafés, musea, theaters en uitgaanstips van Aduard.

Uitagenda van de Abdijkerk