Jazzcafé

Jazzcafé

Di 25/06 - Amsterdam

Zaal 100

21:00 - 01:00


Het “Jazzcafé”, de dinsdagavond improvisatiereeks in Zaal 100, presenteert muziek die ter plekke voor een publiek ontstaat en vorm krijgt. Dat dat eens mislukt maakt het juist spannend voor alle aanwezigen.


De musici ervaren de aanwezigheid van publiek als een enorme stimulans om hun vaardigheden fijn te slijpen. We hebben elkaar nodig.


Elke derde dinsdag (dat kan ook wel eens een vierde of zelfs een tweede dinsdag zijn. Let op de aankondigingen!) wordt het onderzoek naar het werk van Duke Ellington verder voortgezet onder de titel All Ellington.


Zoals het al jaren gaat wordt er tot op het laatste moment aan programma’s geschaafd. Via Podiumpost en de Zaal 100 website blijven we u op de hoogte houden.


 

Terug